top of page

ຕິດຕໍ່

ບໍລິສັດ ປັນຄຳຈຳປາ ຈຳກັດ 218 ຖະໜົນດົງປາລານ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໂທ. +856 21 412 636, +856 21 452 924-6

  • Facebook App Icon

ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຄໍາຖາມຫຼືລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໃນກ່ອງຂໍ້ຄວາມແລະພວກເຮົາຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ທ່ານ. ຂອບໃຈ ເຈົ້າ!!

ເວລາເຮັດວຽກ: 8:00 - 17:00 ເຊີນມາຢ້ຽມຢາມພວກເຮົາ.

ແຜນທີ່

Success! Message received.

bottom of page