top of page

Print your logo on umbrellas and raincoats

ລະດູຝົນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ! ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ ຍິນດີນຳສະເໜີຄັນຮົ່ມ ແລະ ເສື້ອກັນຝົນງາມໆ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລຶອກຊື້, ທ່ານສາມາດພິມໂລໂກ້, ອອກແບບລາຍສິນຄ້າ ດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ ແລະ ນຳພວກເຮົາໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ປານຄຳ ຈຳປາ.

You can print your own logo and custom design with us !

The rainy season is near. Pankham Jampa Company is pleased to offer you the beautiful umbrellas and raincoats, you can print your own logo and custom design with us.


Custom order your umbrella or raincoats!.

We also offer offset printing, large format printing and commercial printing.25 views0 comments

Comments


bottom of page